banner7.jpg
 

Mikrotron určil materiál pravěkého náramku

 

Urychlovač Mikrotron MT-25 na detašovaném pracovišti ÚJF v karlínském tunelu v Praze pomohl pracovníkovi Muzea Karlovy Vary odpovědět na otázku, zda je nalezený náramek z pozdní doby bronzové z kůry stromu nebo z kůže. Náramek, umístěný v depozitáři zmíněného muzea, pochází z hradiště v katastru Karlových Varů-Drahovic.


Náramek byl zkoumán metodou fotonové aktivační analýzy (PAA), jejíž výhodou je nedestruktivnost – předmět se zkoumá celý, není třeba z něj odebírat vzorky a není při zkoumání nijak poškozen – i vyšší citlivost než u chemických metod. Pro odlišení kůry od kůže byl využit obsah dusíku: kůže jej obsahuje díky obsahu aminokyselin (bílkovin) v řádově větší koncetraci. Pro srovnání posloužil vzorek kůry stromu třešně a průmyslově zpracované kůže. Materiál pravěkého náramku byl podle PAA chemicky velmi čistý.

Zjištěná koncentrace řádově odpovídala obsahu dusíku v kůře, oproti jeho zhruba dvacetinásobné koncentraci v kůži. (Autorem fotografie je Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary.)

 

Více informací najdete v článku na adrese http://www.osel.cz/9818-fotony-produkovane-mikrotronem-prispely-k-objasneni-puvodu-pravekeho-naramku.html

  • Aktualizace
    : 15 Květen 2018
  • Vytvořeno
    Pátek, 16 Březen 2018
  • Autor
    Martin Čarek