banner8.jpg
 

Nejlepší práce ÚJF již vybrány

ÚJF AV ČR vyhlásil vítěze soutěže o nejlepší práci pracovníků ústavu za poslední tři roky. Přihlášeno bylo osm prací a souborů prací, minikonference s prezentacemi prací proběhla 8. ledna 2018. Grémium po podrobné diskusi o obsahu a významu prací a hlasování doporučilo následující pořadí, které bylo poté schváleno ředitelem ÚJF P. Lukášem.

1. cena

J. Mareš, J. Hrtánková, A. Cieplý, D. Gazda a spoluautoři, soubor prací z hyperjaderné a mezonové fyziky (dva články v Nuclear Physics A, po jednom článku v Physical Review Letters, Physical Review C, Physics Letters B).

2. cena

F. Křížek a experiment ALICE, práce o závislosti potlačení mezonů D s vysokou příčnou hybností na centralitě ve srážkách Pb-Pb při dvounukleonové energii v těžišti 2,76 TeV (JHEP).

3. cena

O. Lebeda, J. Červenák, J. Rališ a J. Štursa, Studium reakcí indukovaných protony a deuterony důležitých pro produkci radionuklidů v nukleární medicíně (dva články v Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B).

J. Mizera, Z. Řanda a J. Kameník, Detailní studium možného umístění mateřského kráteru australsko-asijských tektitů: rozbor geochemických, izotopických, gravimetrických a dalších dat (Earth-Science Reviews).Grémium konstatovalo vysokou úroveň všech prací, i proto se rozhodlo udělit dvě třetí ceny. Děkuje autorům všech prací za dobrou reprezentaci ÚJF publikovanými výsledky a za účast v soutěži.

  • Aktualizace
    : 17 Leden 2018
  • Vytvořeno
    Středa, 17 Leden 2018
  • Autor
    Martin Čarek