banner5.jpg
 

Den otevřených dveří 2016

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 se v areálu v Řeži uskuteční tradiční Den otevřených dveří.

Pátek 4. 11. je vyhrazen pro objednané školní výpravy, v sobotu 5. 11. budou pracoviště k dispozici pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..

Exkurze pro veřejnost v sobotu 5.11.

Začátky exkurzí: jsou v 8.15 (vstupní procedura od 7.30) a v 12.15 (vstupní procedura od 11.30).

Registrace: na exkurzi je nutné se  zaregistrovat předem – registrační formulář bude k dispozici na těchto stránkách od  5. 10. 2016. Registrujte se pouze na jeden okruh, prohlídky jsou časově i fyzicky náročné.

Vstupní procedura: pro vstup do areálu je nutné prokázat se platným občanským průkazem. Vzhledem k tomu, že součástí prohlídky jsou pracoviště kontrolovaného pásma radiační ochrany, není povolen vstup dětem mladším deseti let a těhotným ženám.

Okruhy prohlídky: exkurze budou probíhat ve dvou okruzích. V rámci okruhu bude možné navštívit tři vybraná pracoviště z této infrastruktury:

I. Okruh:              výzkumný   reaktor LR-0, svět elektronové mikroskopie, pracoviště lineárního urychlovače tandetron

II. Okruh:            výzkumný reaktor LVR-15, Czech Borane Story, vodíkové technologie v energetice a dopravě.

Kromě experimentálních pracovišť bude pro návštěvníky od 7.30 do 12.30 přístupný také kinosál, kde kromě promítání filmů budou připraveny také informační materiály.

Kontakt: Jarmila Šučurová, e-mail: jarmila.sucurova@ujv.cz, Vladimír Wagner, e-mail wagner@ujf.cas.cz

Exkurze pro školy v pátek 4.11. (již obsazeno)

Náhradní termín 6.11.

Školní exkurze je nutné předem objednat na jarmila.sucurova@ujv.cz.

Program prohlídek pro školy lze částečně přizpůsobit zájmu a zaměření žáků (pracoviště jaderné spektrometrie aj.)

Kontakt:

Jarmila Šučurová, e-mail: jarmila.sucurova@ujv.cz, Vladimír Wagner, e-mail wagner@ujf.cas.cz

  • Aktualizace
    : 20 Září 2016
  • Vytvořeno
    Úterý, 20 Září 2016
  • Autor
    Martin Čarek