banner6.jpg
 

Veletrh vědy v Letňanech 19. - 21. května 2016

Od čtvrtku 19. května do soboty 21. května proběhl v PVA Expo v Letňanech Veletrh vědy, který pořádala Akademie věd České republiky. Veletrh je zaměřen zvláště na mládež a veřejnost. První dva dny tak přicházely zejména školní třídy a v sobotu pak většinou rodiny s dětmi, kterým jsme předvedli zajímavosti týkající se jaderné fyziky. Náš stánek se soustředil hlavně na propagaci našich urychlovačů a jejich využití.

 


Stánek a tým před začátkem výstavního ruchu.

 

Hlavním lákadlem bylo ukazování vlastností vakua, které je nezbytné pro fungování urychlovače. K tomu jsme měli od našeho dodavatele firmy Pfeifer vypůjčenu vývěvu a sestavu, která umožňuje vlastnosti vakua předvádět. Nejdůležitější šoumen při předvádění toho, co se děje, když vzniká vzduchoprázdno, byl Vladimír Semian, Daniel Seifert a Petr Vlastník předváděli modul, který umožňuje míchat nanomnožství při výrobě diagnostických radioafarmak. Průběžný servis pak zajišťovali Petra Zahrádková a PhD studenti Petr Chudoba a Tomáš Matlocha.

 


Chvíle napětí, copak se nakonec stane?

 

Hlavní témata a poučení, na která bylo zaměřeno naše vakuové divadlo, byla spojena se správným chováním budoucích vesmírných turistů na Měsíci. Nejdříve se ukazovalo, co se stane s PET lahví, která se způsobně sešlape na co nejmenší objem. Pokud se odhodí na Měsíci do vakua, musí se počítat s tím, že zbytky vzduchu uvnitř ji nafouknou do původního objemu. Stejně tak se ve vzduchoprázdnu nafouknou bublinky v pěně, takže si nejen naši nejmenší diváci při pohledu na chování malého množství pěny na holení na dně kádinky při odčerpávání vzduchu rychle vzpomněli na pohádku „Hrnečku vař“. Ukázka toho, že peříčko ve vzduchu sice padá mnohem pomaleji než dřevěná kulička, ale ve vzduchoprázdnu padají oba předměty úplně stejně rychle, demonstrovala fakt, že vozit padák na Měsíc je opravdu zbytečné.

 


Zatím je v trubici vzduch, takže peříčko padá pomaleji než dřevěná kulička.

 

Fyzikálně nejzajímavější ukázkou byla demonstrace toho, že při vhodném tlaku vře voda i při velmi nízké teplotě. Pod poklop se umístila kádinka s vodou a teploměrem. Při postupném odčerpávání vzduchu a snižování tlaku se teplota varu snížila až na pokojovou teplotu. Voda začala vřít a vznikající pára ji odnímala teplo. Teplota vody se tak snižovala. Další snižování tlaku však dále snižovalo bod varu. Nakonec se teplota vody snížila natolik,  až zmrzla. Diváci tím jasně viděli, co se stane s kapalinami na Měsíci, a že není nikterak rozumné vylézat ze skafandru do měsíční prázdnoty.

 


To, co zůstalo z maršmelounů po jejich pobytu ve vakuu, se ekologicky zlikvidovalo.

 

Protože je však dnes mládež vystavena neustálé a intenzivní mediální masáži, je jasné, že se ji v povědomí zachytí jen nejsilnější vjemy. Proto byla naše poslední ukázka až hororově drastická. Ukazovala, co se stane, když se člověk dostane do měsíčního vzduchoprázdna. Jako lidský model nám posloužila cukrovinka maršmeloun. Ta ovšem neobsahuje tělní tekutiny. Ty byly modelovány pomocí jahodového sirupu, který se do nitra maršmelounu dostal pomocí injekční stříkačky. Vpichy zároveň vytvořily dojem, že má maršmeloun oči, nos a ústa. Pod poklopem se tak při odčerpávání vzduchu vytvářela hororová scéna. Proto Je  jisté, že budoucí vesmírné turisty lézt ze skafandru opravdu ani nenapadne.

 


U modulu pro výrobu radioafarmak se také barvami nešetřilo.

 

Zejména díky vakuovému divadlu se náš stánek stal jedním z nejnavštěvovanějších dětmi a studenty, což je konstatováno i v článku o veletrhu na stánkách Akademie. Dospělejší návštěvníky pak velice zaujaly čipy pro mixování radiofarmak. Během celé akce jsme promítali smyčku složenou z videí o ústavu, z kreslených filmů o radioaktivitě a jaderné elektrárně a z fotografií z historie ústavu. Řada návštěvníků měla také dotazy ohledně jaderné fyziky, jaderných technologií a radioaktivitě. V rámci vědecké kavárny měl posléze Vladimír Wagner povídání o situaci ve Fukušimě I pět let po havárii. Vystoupení našeho ústavu na Veletrhu vědy tak mělo nejen pobavit, ale i ukázat kam se ubírá jaderná fyzika a jaké jsou její možnosti.

 

Napsal Vladimír Wagner

  • Aktualizace
    : 01 Červen 2016
  • Vytvořeno
    Středa, 01 Červen 2016
  • Autor
    Martin Čarek