banner8.jpg
 

Slavnostní přestřižení pásky u nového cyklotronu

Jedním z významných faktorů kvality vědecké práce v našem ústavu jsou i domácí velké infrastruktury, které tvoří i zázemí pro práci skupin, které pracují na velkých zařízeních v zahraničí. Pomocí nich se například testuje radiační odolnost komponent pro experimenty v laboratoři CERN. Jedním z nejdůležitějších experimentálních zařízení v jaderné a částicové fyzice je urychlovač. Velkým příslibem do budoucna je, že se v době, kdy ústav slaví 60. výročí svého založení, podařilo získat nový cyklotron. Zařízení TR24 kanadské firmy  Advanced Cyclotron Systems Inc. doplní tři urychlovače, které nyní provozujeme. Těmi jsou izochronní cyklotron U-120M, Tandetron a mikrotron, který se nachází na odloučeném pracovišti pod Žižkovem. Pro umístění nového cyklotronu se přestavěla budova, ve které byl umístěn starý Van de Graff. Ten dosloužil v roce 2013 a byl přemístěn do Národního technického muzea, kde se na něj můžete přijít podívat.

Nový urychlovač převezme část výzkumu v oblasti radiofarmak od našeho „starého“ cyklotronu a výrazně rozšíří náš potenciál v této oblasti. v budoucnu zde bude pracovat i intenzivní neutronový zdroj umožňující určování energie neutronu z doby letu. Původní urychlovač tak bude mít více prostoru pro jiné činnosti, třeba studium astrofyzikálních reakcí pomocí svazku helia 3.

Cyklotron je umístěn v suterénu nové budovy a od laboratoří a kanceláří nad ním jej dělí dvoumetrová vrstva speciálního velmi hutného betonu (popis jeho dopravy a umístění do suterénu i s odkazem na fotografie je zde). Samotná nová budova je zhotovena ve velmi moderním stylu s využitím velmi úsporných a ekologických technologií. Veškerý výkon spotřebovaný cyklotronem a končící jako teplo se bude využívat k ohřevu vody a klimatizaci budovy. K tomu slouží technologie s tepelnými čerpadly umístěná v nejhořejší části budovy, z jejíž střechy je opravdu pěkný výhled po okolí.

Na slavnostní přestřižení pásky jsme pozvali představitelé AV ČR a MŠMT. Tyto organizace nám významně na nový cyklotron přispěly. A také naše přátelé z vysokých škol. Předpokládáme, že právě jejich studenti budou na urychlovači vypracovávat své bakalářské, diplomové a PhD práce a v budoucnu to budou oni, kdo budou cyklotron využívat ke své vědecké práci. Dalšími významnými hosty byli členové Rady a Dozorčí rady našeho ústavu a zejména pak představitelé dodavatelských firem. Těm bychom chtěli i tady moc poděkovat za velice dobrou spolupráci a nádherné dílo.

 


Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš přestříhává společně s našim ředitelem Petrem Lukášem pásku u našeho nového cyklotronu.

 

Po přestřižení pásky následovala podrobná prohlídka cyklotronu, nových laboratoří a speciálních technologií v nejvyšším patře, kterou doprovodili zasvěceným výkladem naši pracovníci, kteří je budou využívat, a také pracovníci dodavatelských firem.

Zaměstnancům se chystáme představit nový cyklotron a jeho budovu poprvé během úterý 23. června, kdy bude jako každoročně jaderný parník. Ten je letos organizován jako jedna z akcí k šedesátému výročí jaderných oborů v České republice, tedy k výročí vzniku našeho ústavu a FJFI ČVUT. Přesná forma bude trochu záviset na tom, jak se podaří skloubit proces uvádění budovy a urychlovače do chodu, právě v té době jej čeká pravděpodobně i proces kontroly a schvalování ze SÚJB. Pro širší veřejnost by pak měl být poprvé přístupný během dne otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky na začátku listopadu.

 

Vladimír Wagner

 


Tak tady je a vedoucí Oddělení urychlovačů Jan Štursa popisuje našim vzácným hostům jeho parametry.

  • Aktualizace
    : 17 Květen 2015
  • Vytvořeno
    Neděle, 17 Květen 2015
  • Autor
    Martin Čarek