banner8.jpg
 

Zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače

Pátek 27.3 až sobota 28.3.2015 v Praze.

Koncem března se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univezity Karlovy na Malostranském náměstí uskutečnilo zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (ECFA), kterému čeští odborníci podali zprávu o aktuálním stavu částicové a jaderné fyziky v ČR. Otevřené části zasedání se zúčastnili i  studenti a doktorandi z ÚJF AVČR.

Dvoudenní monitorovací návštěva se na půdě MFF UK odehrála ve dnech 27. – 28. března. Evropský výbor pro budoucí urychlovače posuzuje úroveň částicové fyziky v jednotlivých členských zemích CERN a návštěvy těchto zemí patří k hlavním nástrojům hodnocení. Česká republika je členem CERN od roku 1992. Hlavními pořadateli zasedání byli zástupci ČR v ECFA doc. Zdeněk Doležal z MFF KU, doc. Michal Šumbera z ÚJF AVČR v.v.i. a dr. Marek Taševský z FzÚ AVČR v.v.i..

Otevřené části zasedání, která proběhla v pátek 27.3., se kromě dalších zúčastnili i generální ředitel CERN prof. Rolf-Dieter Heuer, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Bělobrádek, rektor UK prof. T. Zima a zástupce MŠMT prof I. Wilhelm. Na zasedání vystoupili i tři zástupci našeho ústavu - členka řešitelského týmu grantu OPVK a vedoucí skupiny ultrarelativistických těžkých iontů dr. Jana Bielčíková, vedoucí odděleni jaderných reakcí dr. Jaromír Mrázek a vědecký tajemník ústavu dr. Vladimír Wagner. Dr. Bielčíková ve své přednášce podala detailní přehled příspěvku českých pracovišť k výzkumu extrémních stavů jaderné hmoty, dr. Mrázek se zaměřil na výzkum jaderné fyziky pomocí velkých infrastruktur a dr. Wagner podal přehled popularizačních aktivit v oblasti částicové a jaderné fyziky v ČR. Podrobný program návštěvy i s prezentacemi jednotlivých řečníků si můžete prohlédnout zde.

V uzavřené části jednání, které proběhlo v sobotu 28.3., výbor vyhodnotil získané poznatky a porovnal současný stav se stavem v době předchozí návštěvy v roce 2007. Konkrétní závěry a případná doporučení pak vyjádří v dopise institucím zodpovědným za organizaci a financování vědy v ČR. Prof. Halina Abramowicz, předsedkyně ECFA, již ale prozradila první dojmy. Podle jejích slov výbor hodnotí úroveň částicové fyziky v ČR kladně a roli českých fyziků v experimentech považuje za velice významnou. Kladně též ohodnotila mimořádně hojnou účast studentů a doktorandů na otevřené části zasedání.

Zasedání ECFA též přineslo mnoho podnětů mladým českým fyzikům a studentům, kteří se zde měli možnost seznámit v ucelené formě se stavem výzkumu v oblasti částicové a jaderné fyziky v ČR. To by jim nělo v budoucnu ulehčit jejich  nelehké rozhodování o možné další vědecké kariéře.

 

  • Aktualizace
    : 08 Duben 2015
  • Vytvořeno
    Středa, 08 Duben 2015
  • Autor
    Martin Čarek