banner5.jpg
 

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek navštívil experiment ALICE

Dne 15. května 2014 se uskutečnila v Mezinárodní laboratoři pro jaderný výzkum CERN u Ženevy návštěva  vládní delegace České republiky  vedené místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem. Delegace měla v CERN bohatý program zahrnující mimo jiné setkání s českými vědci a techniky pracujícími v CERN, jednání s Generálním ředitelem CERN Prof. Rolfem Heuerem a prohlídku detektorů ALICE a ATLAS.

Vládní delegace byla v CERN provázena skupinou českých fyziků účastnících se projektů v CERN včetně dvou našich kolegů z ÚJF Michala Šumbery a Dagmar Adamové (ALICE). Během diskusí se členy vládní delegace byla prodiskutována řada problémů a aspektů klíčových pro účast českých vědců ve výzkumných projektech v CERN, zejména v experimentech na LHC. Místopředseda vlády se vyjadřoval velice vstřícně ohledně státní podpory těchto aktivit a zejména souhlasil při diskusi s Generálním ředitelem CERN se všemi závazky, které pro Českou republiku vyplývají z účasti v projektech CERN. Pro zajímavost přikládáme několik fotografií z prohlídky detektoru ALICE.

D. Adamová a M. Šumbera

 


Příjezd delegace ke vstupní hale experimentu  ALICE


Výklad Karla Šafaříka (vlevo) o detektoru ALICE


Společná fotografie delegace a pracovníků experimentu ALICE: v centru nalevo od P. Bělobrádka mluvčí ALICE Paolo Giubelino


Diskuse v prostoru výstavky ve vstupní hale experimentu ALICE

Fotografie pořídil kolega Petr Závada

  • Aktualizace
    : 21 Květen 2014
  • Vytvořeno
    Středa, 21 Květen 2014
  • Autor
    Martin Čarek