banner4.jpg
 

Křest knihy „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“

Dne 23. března proběhl v budově Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i. křest knihy „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“, kterou napsal kolektiv autorů pod vedením Dany Drábové a Václava Pačese. Několik autorů bylo z ústavů Akademie věd a Vladimír Wagner pak z našeho ústavu. Kniha je pokusem o popsání energetiky a možností České republiky v této oblasti formou, která je přístupná široké veřejnosti Většina autorů se podílela na práci Nezávislé energetické komise NEK II, která vypracovala ideový záměr posledního návrhu aktualizace státní energetické koncepce a jeho konečnou podobu i oponovala.  Knihu lze objednat například v internetové knihkupectví Kozmas.

Stručný pohled na to, co je energetická koncepce a jaké podmínky ovlivňuji tu českou, jsou v těchto článcích zde a zde.

 

 

Knihu na křtu představili Dana Drábová (SÚJB), Václav Pačes (ÚMG AV ČR),
Václav Cílek (GLÚ AV ČR) a Vladimír Wagner (ÚJF AV ČR).
Zahráli Julie Svěcená a Jaroslav Svěcený. (Fotografoval J. Procházka)

Obálka knihy Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost,
kterou vydalo nakladatelství Novela Bohemica

  • Aktualizace
    : 27 Duben 2014
  • Vytvořeno
    Neděle, 27 Duben 2014
  • Autor
    Martin Čarek