banner3.jpg
 

Dny otevřených dveří v areálu v Řeži úspěšně proběhly

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2013 se uskutečnily v Řeži dny otevřených dveří. Jde o každoroční akci konanou v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. V pátek se uskutečnily exkurze škol. V tento den je možná i návštěva žáků základních škol, nejen studentů středních a vysokých škol, jak je tomu v ostatních částech roku. V tomto roce přijeli žáci ze základních škol z Dymokur a Trutnova a z gymnázií Štěpánská a Na vítězné pláni v Praze. Celkově do Řeže přijela téměř stovka mladých lidí. Z našeho ústavu si žáci a studenti prohlédli pracoviště Oddělení jaderné spektroskopie a Oddělení radiofarmak, dále se pak podívali na reaktory LVR-15 a LR0 Centra výzkumu Řež s.r.o. a PET centrum ÚJV a.s. Podívali se také na pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i.

 

V sobotu pak proběhl den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dostupná byla opět pracoviště Oddělení jaderné spektroskopie, oba reaktory a PET centrum i dvě pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i. A zájem byl opravdu obrovský. Celkově se nakonec na dvě prohlídkové trasy dostalo 433 lidí. Mezi nimi bylo i několik našich bývalých kolegů, kteří přišli se svými vnoučaty. Řada spolupracovníků využila příležitost přivést své příbuzné a děti.

 

Z našeho ústavu mohli vidět pracoviště, která se zabývají neutronovou aktivační analýzou a zkoumaly se na nich třeba vzácné meteority nebo ostatky Tychona Brahe. Dále byl k dispozici elektronový spektroskop, který se využívá k přípravě experimentu KATRIN určeného pro zjištění hmotnosti neutrina. Nahlédnout také mohli pod pokličku přípravy detektorů pro zařízení provozované na největším urychlovači LHC v laboratoři CERN a dalších velkých urychlovačích nejen v Evropě.

Chtěl bych moc poděkovat kolegům z Oddělení jaderné spektroskopie a Oddělení radiofarmak, kteří se na organizaci dnů otevřených dveří podíleli. Vzhledem k obrovské návštěvnosti to bylo opravdu velmi náročné. Areál a pracoviště nejsou nafukovací. Proto se předpokládá, že příští rok bude na sobotní den pro veřejnost povinná registrace přes internet. Abychom se vyhnuli nepříjemnému čekání návštěvníků. Doufejme, že akce bude stejně úspěšná jako letos.

Nakonec jen pár fotografií z akce:


V pátek si žáci, studenti i jejich učitelé klasicky při úvodním povídání sedali až úplně nahoru :-)

 


Na jaderné spektroskopii se nejen dozvěděli, jak se zjišťovala rtuť v ostatcích Tychona Brahe, ale i zajímavosti o měření aktivity z Fukušimy v mořské vodě.

 


A také, jak jsou důležité a jak se dělají různé chemické separace při radiochemických analýzách.

Studenti na urychlovači LR0


Tak toto jsou nízkovoltové zdroje, které pracují v experimentu ALICE na LHC v laboratoři CERN.

 


A takto vypadají elektrody u křemíkového driftového detektoru pod mikroskopem.


Na Oddělení radiofarmak nejdříve teoretická příprava …

 


… a pak praktické ukázky.

 


Studenti na reaktoru LR0.

 


V sobotu byl opravdu nával.

 


Ukázky u horkých komor.

 


Putování okolo reaktoru LVR-15.

 


Prohlídka reaktoru LVR-15.

 


U kolegů z ÚACH AV ČR.

  • Aktualizace
    : 19 Listopad 2013
  • Vytvořeno
    Neděle, 17 Listopad 2013
  • Autor
    Martin Čarek