banner7.jpg
 

Den otevřených dveří v Řeži

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhne v areálu v Řeži den otevřených dveří. Tato akce, kterou společně pořádají ÚJV a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, se koná již tradičně každý rok začátkem listopadu v rámci Týdne vědy a techniky AVČR. Pro návštěvníky budou otevřeny ve dvou trasách dva výzkumné reaktory, PET centrum pro produkci radioafarmak, pracoviště jaderné spektroskopie, kde se například zkoumaly ostatky Tychona Braha, pracoviště bórové chemie a chemické laboratoře zaměřené na zkoumání děl starých mistrů. Exkurze budou probíhat od 8:00 do 14:00. Podrobnější informace nejen o navštěvovaných pracovištích jsou zde.

Den předtím pátek 8. listopadu 2013 je vyhrazen pro exkurze středních a základních škol, které také postupně navštíví pracoviště vyjmenovaná v předchozí části.

  • Aktualizace
    : 28 Říjen 2013
  • Vytvořeno
    Pondělí, 28 Říjen 2013
  • Autor
    Martin Čarek