banner3.jpg
 

Na kopřivy nejen pro housata a králíky

V našem ústavu byla navržena nová metodika studia monitorování radioaktivního uhlíku 14C v životním prostředí v okolí jaderných elektráren. Pro Českou republiku jsou tyto studie velmi důležité, protože velmi intenzivně jadernou energetiku využívá.

Radioaktivní uhlík je součástí přirozeného prostředí, kde vzniká interakcí kosmického záření s jádry atomů v atmosféře. Zároveň je však jeho zdrojem i jaderný reaktor. Studium změn koncentrace tohoto radionuklidu v biotopech v sousedství jaderných elektráren se zatím provádělo pomocí sběru listí opadavých dřevin nebo částí některých zemědělských plodin. Nevýhodou je, že období, kdy se tvoří biomasa sbíraných vzorků, je v tomto případě velmi krátké. Pokrývá se tak jen velmi krátké období v dubnu a květnu.

Skupina na Oddělení dozimetrie záření, která se studiem transportu radionuklidu 14C v životním prostředí intenzivně zabývá, začala k jeho monitorování využívat kopřivy. Využití vzorků z kopřiv má několik výhod. Jejich vegetační období je dlouhé, trvá od dubna až do konce října. Kopřivy lze také nalézt všude a jsou velice snadno identifikovatelné. Srovnání využití opadavých stromů a kopřiv ukázalo, že v případě využití kopřiv dojde k výraznému zpřesnění monitorování. Zároveň však v mezích nejistot obě metody ukazují stejné výsledky.

Podrobnější populární povídání o studiu transportu radioaktivního uhlíku 14C i dalších radioizotopů, které provádí v okolí jaderných elektráren pracovníci našeho ústavu lze nalézt zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6656.

  • Aktualizace
    : 17 Leden 2013
  • Vytvořeno
    Čtvrtek, 17 Leden 2013
  • Autor
    Martin Čarek