banner2.jpg
 

Jak vznikla asymetrie mezi hmotou a antihmotou v našem vesmíru?

Jednou z největších záhad, která stojí před soudobou kosmologií a částicovou fyzikou je vysvětlení přebytku hmoty nad antihmotou v našem světě. Bez něho by nemohla vzniknout hmota, kterou okolo sebe vidíme – galaxie, hvězdy, planety a ani my. Náš mladý kolega Tomáš Brauner se spolupracovníky s Německa a Dánska ukázal, že by se tento jev dal vysvětlit i v rámci standardního modelu hmoty a interakcí, což je současná teorie, která extrémně přesně popisuje strukturu hmoty.

Jejich práce je velmi zajímavá zvláště v současné době, kdy výsledky experimentů na největším urychlovači LHC s velmi vysokou přesností potvrzují, i pro oblast na něm dosažitelných velmi vysokých energií, předpovědi zmíněného standardního modelu. Zatím se tak nepodařilo pozorovat náznaky nové fyziky za standardním modelem, která se zatím uvažovala jako možný zdroj přebytku hmoty nad antihmotou v našem vesmíru. Podrobnosti o práci Tomáše Braunera lze nalézt v populárním článku zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6618, podrobnosti o zajímavých výsledcích získaných na urychlovači LHC zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6563 a http://www.osel.cz/index.php?clanek=6336.

  • Aktualizace
    : 17 Leden 2013
  • Vytvořeno
    Čtvrtek, 17 Leden 2013
  • Autor
    Martin Čarek