banner7.jpg
 

Tycho Brahe otráven rtutí nebyl

Podrobné studium ostatků významného astronoma Tychona Braha provedli v minulých dvou letech čeští a dánští vědci. Analýza jeho vousů a vzorků kostí jadernými analytickými metodami se uskutečnila v Ústavu jaderné fyziky AVČR. Skupina pod vedením Jana Kučery studovala obsah rtuti a dalších prvků pomocí neutronové aktivační analýzy. U vzorků vousu získala změny koncentrace rtuti po délce vlasu a tím i informaci, kdy se rtuť do těla dostala.  Neutronová aktivační analýza využívá měření záření gama vyzářeného při rozpadu radioaktivních jader vzniklých po ozáření vzorku neutrony v jaderném reaktoru. Energie záření gama umožňuje přesně identifikovat příslušný radioaktivní izotop a jádro, ze kterého reakcí s neutronem, vznikl. Druhý tým, který vousy Tychona Braha zkoumal, byl veden Vladimírem Havránkem a využil urychlovač Tandetron. Ten vytvořil velice tenký svazek protonů, které v materiálu vzorků ionizací vyrážely elektrony z vnitřních slupek elektronového obalu atomu. Při přeskoku elektronu z vyšší slupky na takto uvolněné místo se tak vyzářilo charakteristické rentgenové záření, které umožnilo identifikovat příslušné prvky. Velice tenký svazek protonů umožnil velice přesné skenování rozložení například právě rtuti ve vousu.

Základním výsledkem je, že koncentrace rtuti byly hluboko pod hladinou, která by indikovala otravu. Byla v rozmezí běžně se u lidí vyskytujícím. Další zajímavost přinesla analýza kostí u nosních dírek. Tam zůstaly zbytky materiálu přeneseného z umělé náhrady, kterou Tycho Brahe nosil od té doby, kdy v souboji přišel o špičku nosu. Ukázalo se, že byla vyrobena z mosazi.

Tiskovou zprávu o tomto výzkumu lze najít na stránkách AVČR:  http://www.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/121116-Tycho-Brahe-nebyl-otraven-rtuti.html, podrobný populární povídání i s rozsáhlou fotogalerií dokumentující průběh exhumace i výzkumů lze najít na serveru Osel:  http://www.osel.cz/index.php?clanek=6572 a vědeckou publikaci s popisem metodiky i výsledků je v časopise Archeometry: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4754.2012.00729.x/abstract.

  • Aktualizace
    : 19 Listopad 2012
  • Vytvořeno
    Pondělí, 19 Listopad 2012
  • Autor
    Martin Čarek