banner4.jpg
 

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Od 1.7. 2012 je v ÚJF AVČR, v.v.i. řešen projekt Evropského sociálního fondu v ČR “Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty”. Jedná se o tříletý projekt v rámci operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost”. Projekt si klade za cíl dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty v ÚJF. Tato fyzikální problematika má v ÚJF již dlouholetou tradici a patří mezi nejúspěšnější a nejdynamičtěji se rozvíjející směry moderní jaderné fyziky. Vědečtí pracovníci zapojení do řešení projektu se aktivně podílejí na dvou velkých mezinárodních experimentech: experimentu ALICE na urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro částicovou fyziku CERN ve Švýcarsku a experimentu STAR na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA. Oba tyto experimenty tvoří světovou špičku ve zkoumání vlastností jaderné hmoty v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot, podobných těm, které panovaly ve vesmíru několik mikrosekund po velkém třesku.

Klíčovými účastníky projektu jsou dva mezinárodně renomovaní vědci, zahraniční vědec Dr. Jozef Ferencei a reintegrující se český vědec Dr. Jan Rak. Jedním z cílů navrhovaného projektu je dlouhodobá integrace obou vědců do skupiny ultrarelativistických těžkých iontů v ÚJF. Zapojení těchto dvou renomovaných vědeckých osobností do výzkumného programu v ÚJF povede také ke zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny - mladých vědců, doktorandů a studentů nejenom v rámci Evropy, ale na celém světě a umožní jim výrazněji se prosadit ve velkých mezinárodních kolaboracích jakými jsou experimenty ALICE a STAR.

Pro zájemce o problematiku fyziky studia jaderné hmoty v extrémních podmínkách bude zorganizováno několik workshopů za účasti zahraničních vědců, místních teoretiků a členů realizačního týmu. V rámci popularizace výzkumu budou také organizovány semináře pro studenty a doktorandy s cílem informovat je o možnostech experimentálního studia extrémních stavů jaderné hmoty v ÚJF AVČR v Řeži.

O všech aktivitách týkajících se projektu budou zájemci průběžně informováni na webových stránkách http://gemma.ujf.cas.cz/~adamova/OPVK.v1/home.html

 

  • Aktualizace
    : 20 Září 2012
  • Vytvořeno
    Středa, 19 Září 2012
  • Autor
    Martin Čarek