banner8.jpg
 

Den otevřených dveří 2017

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 se v areálu v Řeži uskuteční tradiční Den otevřených dveří.

Pátek 10. 11. je vyhrazen pro objednané školní výpravy, v sobotu 11. 11. budou pracoviště k dispozici pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..

Exkurze pro veřejnost v sobotu 11.11.

 

Začátky exkurzí: jsou v 8.15 (vstupní procedura od 7.30) a v 12.15 (vstupní procedura od 11.30).

Registrace: na exkurzi je nutné se  zaregistrovat předem – registrační formulář je k dispozici na těchto stránkách: http://cvrez.cz/dod2017/. Registrujte se pouze na jeden okruh, prohlídky jsou časově i fyzicky náročné.

Vstupní procedura: pro vstup do areálu je nutné prokázat se platným občanským průkazem. Vzhledem k tomu, že součástí prohlídky jsou pracoviště kontrolovaného pásma radiační ochrany, není povolen vstup dětem mladším deseti let a těhotným ženám.

Okruhy prohlídky: exkurze budou probíhat ve dvou okruzích. V rámci okruhu bude možné navštívit tři vybraná pracoviště z této infrastruktury:

I. Okruh:         výzkumný reaktor LR-0, pracoviště urychlovačů, nanoporezní materiály.

II. Okruh:       výzkumný reaktor LVR-15, vodíkové technologie, nový cyklotron ÚJF.

Kromě experimentálních pracovišť bude pro návštěvníky od 7.30 do 12.30 přístupný také kinosál, kde kromě promítání filmů budou připraveny také informační materiály.

Kontakt: Jarmila Šučurová, e-mail: jarmila.sucurova@ujv.cz, Vladimír Wagner, e-mail wagner@ujf.cas.cz

Exkurze pro školy v pátek 10. 11.

Školní exkurze je nutné předem objednat na jarmila.sucurova@ujv.cz a wagner@ujf.cas.cz .

Program prohlídek pro školy lze částečně přizpůsobit zájmu a zaměření žáků (pracoviště jaderné spektrometrie aj.)

Kontakt:

Jarmila Šučurová, e-mail: jarmila.sucurova@ujv.cz, Vladimír Wagner, e-mail wagner@ujf.cas.cz

 


Studenti u našeho tandetronu během loňského dne otevřených dveří pro školy

  • Aktualizace
    : 17 Říjen 2017
  • Vytvořeno
    Úterý, 17 Říjen 2017
  • Autor
    Martin Čarek