banner7.jpg
 

Volná místa

Postdoctoral Research Fellowship Radiopharmaceutical Research at Nuclear Physics Institute of ASCR

Nuclear Physics Institute of ASCR, Řež, opens a postdoctoral research position in the field of Non-conventional diagnostic (theranostic) radionuclides and their labelled compounds for molecular imaging and/or targeted therapy beginning July, 2017. Candidates should comply with the following requirements:

 

 1. Recent Ph.D. in nuclear/organic chemistry no older than three years
 2. Knowledge and experience with labeling techniques of biomolecules like small biologically active molecules, peptides or antibodies/fragments including separation and characterization
 3. Publications in internationally renowned international journals

 

The initial appointment starts in July 2017 and is for 2 years with possible renewal to a 3rd year upon mutual agreement.

 

Candidates should attach their curriculum vitae, publication list, statement of research interests sent by email to Ondrej Lebeda (lebeda@ujf.cas.cz).

Application deadline is 15th June 2017.


Výběrové řízení na místo postdoktoranda v Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. v Řeži otevírá výběrové řízení na postdoktorandské místo ve Skupině elektronové spektroskopie pro doplnění týmu pracujícího na mezinárodním projektu KATRIN (KArlsruhe TRItium Neutrino experiment) .

Tým vyvinul v rámci úkolu KATRIN ‘Monitorování & Kalibrace‘ dva typy zdrojů monoenergetických elektronů s využitím radioaktivního rozpadu izotopu 83mKr. Zdroj připravený implantací mateřského 83Rb do pevné podložky se bude využívat v monitorovacím spektrometru pro sledování stability analyzačního vysokého napětí hlavního spektrometru KATRIN. Druhý zdroj, vyráběný depozicí 83Rb do zeolitu, představuje plynný elektronový zdroj, který se uplatní při kalibračních a systematických měřeních tritiového zdroje KATRIN. Náplní práce bude příprava uvedených zdrojů, jejich aplikace v projektu KATRIN, analýza a interpretace dat získaných při aplikaci a publikace výsledků ve fyzikálních časopisech. Informaci o projektu KATRIN lze získat na adresách: http://www.katrin.kit.edu a http://hp.ujf.cas.cz/~rysavy/katr1.htm

Kandidát musí splňovat následující požadavky:

 1. Úspěšné ukončení PhD studia ne starší než tři roky v oblasti blízké experimentální jaderné fyzice
 2. Dostatek znalostí v oboru, který prokáže v osobním pohovoru
 3. Publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech

Nástup se předpokládá koncem dubna 2017 (s možností kratšího posunutí v případě potřeby). Místo je na 2 roky s možností dalšího prodloužení o rok (plat je 30000 Kč před zdaněním + 4000 Kč při prokázání nutnosti příspěvku na přechodné ubytování v Praze).

V případě vašeho zájmu zašlete elektronicky svůj strukturovaný životopis, přehled publikací, kopie PhD diplomu, krátký přehled vědeckých zájmů v dané oblasti a dva doporučující dopisy Dr. Vladimíru Wagnerovi na adresu: ÚJF AVČR, Hlavní 130, 250 68 Řež nebo na e-mail: wagner@ujf.cas.cz.

Otázky ohledně postdoktorandského místa směřujte na Dr. Drahoslava Vénose, venos@ujf.cas.cz, tel. 212 241 677, 721 599 130

Lhůta pro zaslání nabídek končí 15. dubna 2017.

 


Výběrové řízení na místo postdoktoranda v Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení teoretické fyziky hledá kandidáta na pozici POSTDOKTORANDA

Náplň práce:
POSTDOKTORAND se bude účastnit výzkumu v oblasti teorie jaderné struktury se zaměřením na popis jaderných excitačních spekter, elektromagnetických a slabých přechodů v jádrech. Předmětem činnosti bude rozvíjení "mean field" a "beyond mean field" modelů pro popis mnohočásticových jaderných systémů s důrazem na popis korelací a anharmonických efektů v jaderných spektrech.

Požadujeme:
PhD (popřípadě musí být uchazeč krátce před získáním titulu) v oblasti jaderné fyziky schopnost vědecké práce včetně publikování v mezinárodních časopisech zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti dobrá aktivní znalost angličtiny, další jazyky jsou výhodou kontakt na doporučující osoby z akademického prostředí (až dvě) výhodou

Nástup se předpokládá v červnu 2017 (s možností krátkého posunutí v případě potřeby). Místo je na 2 roky s možností dalšího prodloužení o rok (plat je 30000 Kč před zdaněním + 4000 Kč při prokázání nutnosti příspěvku na přechodné ubytování v Praze).

V případě vašeho zájmu zašlete elektronicky svůj strukturovaný životopis, přehled publikací, kopie PhD diplomu, krátký přehled vědeckých zájmů v dané oblasti a dva doporučující dopisy Dr. Vladimíru Wagnerovi na adresu: ÚJF AVČR, Hlavní 130, 250 68 Řež nebo na e-mail: wagner@ujf.cas.cz.

Otázky ohledně postdoktorandského místa směřujte na Dr. Petra Veselého, vesely@ujf.cas.cz, tel. 266172382

Lhůta pro zaslání nabídek končí 31. dubna 2017.

 


ODBORNÝ PRACOVNÍK V ANALYTICKÉ LABORATOŘI: SPECIALISTA PRO HPLC/MS

Náplň práce

Oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. přijme do vědeckého týmu specialistu na HPLC/MS. Hlavní pracovní náplní uchazeče je tvorba analytických metodik na HPLC/MS systému pro nové typy analytů. Oddělení radiofarmak se zabývá přípravou nekonvenčních lékařských radionuklidů a jimi značených sloučenin jakožto potenciálních radiofarmak pro molekulární zobrazování a teranostiku v nukleární medicíně.

 

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání chemického nebo farmaceutického zaměření
 • Praxe v analytické laboratoři, především s HPLC/MS
 • Zkušenosti práce s radioaktivitou výhodou
 • AJ na dobré komunikativní úrovni, nutná pasivní znalost odborné AJ
 • Uživatelská znalost práce s PC (MS Office)
 • Iniciativa, pracovitost, pečlivost, manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost flexibilně reagovat na změny
 • Znalost softwaru Empower výhodou

 

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • Profesní růst
 • Atraktivní pracovní prostředí moderní analytické laboratoře s nově instalovaným systémem HPLC/MS
 • Práce s nekonvenčními typy analytů (radioaktivně značené sloučeniny, radiofarmaka, biologické sloučeniny aj.)
 • Systém odměňování při plnění úkolů
 • Odborné vzdělávání
 • 6 týdnů dovolené, jazykové kurzy
 • Možnost kariérního růstu

 

V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem na e-mailovou adresu orf@ujf.cas.cz.

 


Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení jaderné spektroskopie (OJS) hledá kandidáta na pozici

VĚDECKÝ PRACOVNÍK v oblasti experimentální elektronové spektrometrie

pro doplnění týmu pracujícího na mezinárodním projektu KATRIN (KArlsruhe TRItium Neutrino experiment).

 

Náplň práce

Cílem KATRIN je stanovení hmotnosti elektronového neutrina z extrémně přesného měření beta spektra tritia. Projekt budovaný v Technologickém ústavu v Karlsruhe se nachází v závěrečné fázi své výstavby. Na sklonku roku 2016 proběhl experiment „First Light“, při kterém byl poprvé realizován průchod elektronů celým zařízením KATRIN od zdroje až po detektor. V roce 2017 je plánováno uskutečnit první měření s malým množstvím tritia.

Vědecký pracovník se bude podílet na zajišťování produkce dvou typů radioaktivních zdrojů emitujících monoenergetické elektrony při rozpadu 83mKr a na příslušných měřeních. První typ, vyráběný implantací mateřského 83Rb na hmotovém separátoru, se bude měřit na monitorovacím spektrometru KATRIN. Druhý typ vyráběný depozicí 83Rb do zeolitu představuje plynný zdroj. Pro aplikaci zdroje se dokončuje generátor, který umožní injektovat plynný 83mKr do tritového zdroje KATRIN. V různých etapách přípravy zdrojů se bude provádět měření intenzity radioaktivního záření pomocí detektorů HPGe, Si(Li), Timepix a SDD s cílem stanovovat aktivitu, plošné rozložení a retenci 83mKr.

Při aplikaci zdrojů v KATRIN se budou provádět měření na monitorovacím spektrometru v rámci několikaleté série dvouměsíčních experimentů zaměřených na stanovení hmotnosti neutrina a také při kratších testovacích měřeních na hlavním spektrometru.

 

Požadujeme

 • hodnost PhD v oblasti fyziky
 • nejméně 2 roky na postdoktorské pozici
 • schopnost vědecké práce včetně publikování v mezinárodních časopisech
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnost
 • alespoň základní znalosti v oblasti programování
 • aktivní znalost angličtiny
 • čistý trestní rejstřík

 

Nabízíme

 • zajímavou práci v kolektivu odborníků jak v ÚJF, tak i v mezinárodním týmu KATRIN
 • vědecké a technické zázemí ÚJF
 • profesní růst dle zkušeností a pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • jazykové kurzy
 • flexibilní pracovní doba
 • možnost stravování v závodní restauraci

 

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis výhradně e-mailem na adresu ojs@ujf.cas.cz do 31. 3. 2017.

Prosím uveďte následující text ve Vašem e-mailu, abychom mohli pracovat s Vašimi údaji:

Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v.v.i. se sídlem Husinec – Řež čp. 130, 250 68 Řež byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv odvolat.

 

Kontakty

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení jaderné spektroskopie
Husinec – Řež, čp.130
250 68 Řež
e-mail: ojs@ujf.cas.cz
tel.: 212 241 672

 


 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky hledá kandidáta na pozici

VĚDECKÝ PRACOVNÍK ZODPOVĚDNÝ ZA VÝVOJ MIKROSONDY S POUŽITÍM PRO PRVKOVOU MIKROGRAFII A OBRÁBĚNÍ IONTOVÝM MIKROSVAZKEM

pro doplnění vědeckého týmu pracujícího na iontových svazcích tandetronu, které jsou primárně využívány pro charakterizaci a výzkum materiálů.

Náplň práce

Nano-struturované materiály s význačnými optickými, magnetickými a elektrickými vlastnostmi nacházejí uplatnění ve fotonice, spintronice, biomedicině a dalších perspektivních oborech. Výzkum těchto materiálů v Laboratoři urychlovače Tandetron (ÚJF AV ČR) má dlouhou tradici a je prováděn ve spolupráci s českými i zahraničními partnery. Laboratoř Tandetronu disponuje jedinečným souborem metod pro přípravu a charakterizaci nano-strukturovaných materiálů, zahrnujícím iontovou implantaci, přípravu tenkých vrstev metodami magnetronového a iontového naprašování a iontovými analytickými metodami RBS, ERDA, PIXE, PIGE. Metoda Ion Beam Writing (IBW) byla zavedena v roce 2014 a jsou s její pomocí připravovány fokusovaným svazkem středně těžkých iontů mikrostruktury pro optiku a elektroniku s velmi dobrou reprodukovatelností. IBW plánujeme využít pro vytváření struktur (patterning) v polymerech, sklech a specifických materiálech na bázi uhlíku (grafén). Iontová mikrosonda je používána v současnosti také pro 2D prvkové mapování vzorků v geologii, biologii a lékařství, archeologii a v materiálovém výzkumu. Uchazeč bude pracovat na aplikacích iontové mikrosondy pro analýzy materiálů, pro depozici nových mikrostruktur metodou IBW a v neposlední řadě na vývoji instrumentace nové komory mikrosvazku, kde se předpokládá instalace a vývoj sofistikovaného přístrojového a softwarového vybavení zahrnující instalaci souboru detektorů rtg. záření a vývoj softwaru pro zpracování spektroskopických dat z několika detektorů umožňující výsledně pomocí tomografie rekonstruovat morfologii zkoumaného vzorku a provádět 3D mapování prvků v této struktuře. Uchazeč se bude zabývat aplikacemi iontové mikrosondy pro modifikaci a analýzu materiálů, rozšiřováním jejích analytických možností a rozvojem softwaru pro prvkové mapování. Uchazeč bude mít k dispozici veškeré přístrojové zařízení laboratoře Tandetron včetně připojeného vybavení laboratoře pro depozici materiálů, zabezpečení instrumentálního vybavení pro vývoj nových experimentálních zařízení, softwarové vybavení a vysoce erudovaný vědecký tým s dlouholetými zkušenostmi, tým zahrnující technické pracovníky v oboru elektroniky, vakuové techniky, jemné mechaniky, jaderné spektroskopie a robotiky a bakalářské, magisterské a doktorské studenty.

 

Požadujeme

 • PhD nebo ekvivalent v oblastech materiálový výzkum, fyzika, chemie či příbuzné obory
 • nejméně dva roky na postdoktorandské pozici
 • schopnost vědecké práce včetně publikování v mezinárodních časopisech
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti
 • dobrá aktivní znalost angličtiny, další jazyky jsou výhodou
 • kontakt na doporučující osoby z akademického prostředí (až dvě) výhodou
 • čistý trestní rejstřík

 

Nabízíme

 • zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • profesní růst
 • odborné vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

 

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis výhradně e-mailem na adresu onf@ujf.cas.cz do 21. 12. 2016. Prosíme, uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v.v.i., se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež, byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky
Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež
E-mail: onf@ujf.cas.cz
Tel.: +420 2 6617 3553

 


Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky hledá kandidáta na pozici

VĚDECÝ PRACOVNÍK zodpovědný za provoz neutronového difraktometru

pro doplnění vědeckého týmu pracujícího na neutronových svazcích výzkumného reaktoru LVR-15, které jsou primárně využívány pro charakterizaci a výzkum materiálů za pomoci neutronových difrakčních metod.

Náplň práce

VĚDECÝ PRACOVNÍK zodpovědný za provoz neutronového difraktometru se účastní výzkumných prací na neutronovém difraktometru (http://neutron.ujf.cas.cz/en/hk9), zaměřeném zejména na charakterizaci deformačních mechanismů a mikronapětí v technologicky významných materiálech. K hlavním úkolům patří spolupráce s externími výzkumníky na vědeckých experimentech a zpracování naměřených difrakčních dat a dat z in-situ deformačních testů v rámci programu otevřeného přístupu k výzkumným zařízením Laboratoře neutronové fyziky (http://neutron.ujf.cas.cz/en/instruments/lvr15), která je součástí infrastruktury CANAM (http://canam.ujf.cas.cz). K dalším úkolům patří průběžné rozvíjení metodiky měřící techniky, modernizace difraktometru a jeho automatizovaného řízení. Očekává se též rozvoj vlastního výzkumného programu (přednostně v oblasti charakterizace mikronapětí/deformačních mechanismů a v příbuzných oborech) za využití neutronového difraktometru, případně dalších experimentálních zařízení v Laboratoři neutronové fyziky.

Požadujeme

 • PhD nebo ekvivalent (popřípadě musí být uchazeč krátce před získáním titulu) v oblastech materiálový výzkum, fyzika, chemie či příbuzné obory
 • schopnost vědecké práce včetně publikování v mezinárodních časopisech
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti
 • alespoň základní znalosti v oblasti automatizovaných systémů řízení a programování
 • dobrá aktivní znalost angličtiny, další jazyky jsou výhodou
 • kontakt na doporučující osoby z akademického prostředí (až dvě) výhodou
 • čistý trestní rejstřík

 

Nabízíme

 • zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • profesní růst
 • odborné vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

 

 

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis výhradně e-mailem na adresu onf@ujf.cas.cz do 31.12.2016. Prosíme, uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v.v.i., se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež, byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky
Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež
E-mail: onf@ujf.cas.cz
Tel.: +420 2 6617 3553


Výběrové řízení na místo postdoktoranda v Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. v Řeži otevírá šest postdoktorandských míst v následujících oblastech výzkumu (nástup leden 2017):

 

1) Studium jaderných reakcí a budování potřebných infrastruktur.

2) Materiálový výzkum pomocí iontových a neutronových svazků.

3) Strukturní analýza pomocí neutronové práškové difrakce.

4) Dozimetrie ionizujícího záření a jeho biologických účinků. (Marie Davídková, davidkova@ujf.cas.cz)

5) Nekonvenční diagnostické, příp. teranostické radionuklidy a jimi značené sloučeniny pro molekulární zobrazování/cílenou terapii. (Ondřej Lebeda, lebeda@ujf.cas.cz)

6) Fyzika urychlovačů iontů – cyklotronů, analýza a matematické simulace procesů v oblasti relativistické elektrodynamiky a iontové optiky. (Milan Čihák, cikhak@ujf.cas.cz a Jan Štursa@ujf.cas.cz)

 

Kandidáti musí splňovat následující požadavky:

 

 1. Úspěšné ukončení PhD studia v posledních třech letech
 2. Dostatek znalostí a praxe v daném oboru (podrobnější specifikace u konkrétní pozice)
 3. Publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech

 

 

Nástup se předpokládá v lednu 2017 (s možností krátkého posunutí v případě potřeby). Místo je na 2 roky s možností dalšího prodloužení o rok (plat je 30000 Kč před zdaněním + 4000 Kč při prokázání nutnosti příspěvku na přechodné ubytování v Praze)

 

V případě vašeho zájmu zašlete elektronicky svůj strukturovaný životopis, přehled publikací, kopie PhD diplomu, krátký přehled vědeckých zájmů v dané oblasti a dva doporučující dopisy na adresu Vladimíra Wagnera (wagner@ujf.cas.cz).

Lhůta pro zaslání nabídek končí 30. listopadu 2016.


ODBORNÝ PRACOVNÍK V ANALYTICKÉ LABORATOŘI: SPECIALISTA PRO HPLC/MS

 

Náplň práce:

 

Oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. přijme do vědeckého týmu specialistu na HPLC/MS. Hlavní pracovní náplní uchazeče je tvorba analytických metodik na HPLC/MS systému pro nové typy analytů. Oddělení radiofarmak se zabývá přípravou nekonvenčních lékařských radionuklidů a jimi značených sloučenin jakožto potenciálních radiofarmak pro molekulární zobrazování a teranostiku v nukleární medicíně.

 

Požadujeme:

 

  Vysokoškolské vzdělání chemického nebo farmaceutického zaměření Praxe v analytické laboratoři, především s HPLC/MS Zkušenosti práce s radioaktivitou výhodou AJ na dobré komunikativní úrovni, nutná pasivní znalost odborné AJ Uživatelská znalost práce s PC (MS Office) Iniciativa, pracovitost, pečlivost, manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost flexibilně reagovat na změny Znalost softwaru Empower výhodou
Nabízíme:

 

  Zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje Profesní růst Atraktivní pracovní prostředí moderní analytické laboratoře s nově instalovaným systémem HPLC/MS Práce s nekonvenčními typy analytů (radioaktivně značené sloučeniny, radiofarmaka, biologické sloučeniny aj.) Systém odměňování při plnění úkolů Odborné vzdělávání 6 týdnů dovolené, jazykové kurzy Možnost kariérního růstu
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem na e-mailovou adresu orf@ujf.cas.cz.

 

 • Aktualizace
  : 12 Květen 2017
 • Vytvořeno
  Neděle, 20 Květen 2012
 • Autor
  Martin Čarek