banner6.jpg
 

News

Nejlepší práce ÚJF již vybrány

 • Wednesday, 17 January 2018 18:10
 • Last Updated ( Wednesday, 17 January 2018 18:14 )
 • Written by Martin Čarek

ÚJF AV ČR vyhlásil vítěze soutěže o nejlepší práci pracovníků ústavu za poslední tři roky. Přihlášeno bylo osm prací a souborů prací, minikonference s prezentacemi prací proběhla 8. ledna 2018. Grémium po podrobné diskusi o obsahu a významu prací a hlasování doporučilo následující pořadí, které bylo poté schváleno ředitelem ÚJF P. Lukášem.

Read more: Nejlepší práce ÚJF již vybrány

Letadlo vybavené unikátními přístroji pro detekci kosmického záření absolvovalo výzkumný let nad Českem

 • Monday, 11 December 2017 23:04
 • Last Updated ( Monday, 11 December 2017 23:16 )
 • Written by Martin Čarek

 

Tým Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR uskutečnil dne 29. listopadu 2017 mezinárodní experiment sledující vliv kosmického záření v letecké přepravě. Čeští odborníci společně s kolegy z devíti zemí srovnávali přímo za letu metody a přístroje používané k měření tohoto záření. Výsledky přispějí k vývoji co nejpřesnějšího standardizovaného dozimetru, který bude využíván i na palubách komerčních letadel, a budou zdrojem cenných poznatků pro další rozvoj bezpečnosti letecké dopravy.

Read more: Letadlo vybavené unikátními přístroji pro detekci kosmického záření absolvovalo výzkumný let nad Českem

SYNERGI2018 get join basic and applied particle research scientists

 • Sunday, 03 December 2017 23:57
 • Last Updated ( Monday, 04 December 2017 18:26 )
 • Written by Martin Čarek

NPI CAS participates in the international project SINE 2020 (Science Innovation with Neutrons in Europe in 2020), which belongs to the framework program HORIZON 2020. The joint event of SINE2020 and other institutions – GEMS, Accelerate, Baltic Tram, Calipso plus, NFFA and Enterprise Network – will be the SYNERGI2018 (Synchrotron and Neutron Radiation Go Industrial) forum, subtitled New Analytical Tools for Engineering Material Science, which will be held from 8 to 9 March 2018 at the NEMO Science Museum in Amsterdam.

Read more: SYNERGI2018 get join basic and applied particle research scientists

SYNERGI2018 spojí vědce základního a aplikovaného částicového výzkumu

 • Sunday, 03 December 2017 23:53
 • Last Updated ( Monday, 04 December 2017 00:01 )
 • Written by Martin Čarek

ÚJF AV ČR se účastní mezinárodního projektu SINE 2020 (Science Innovation with Neutrons in Europe in 2020), patřícího do rámcového programu HORIZON 2020. Společnou akcí SINE2020 a organizací GEMS, Accelerate, Baltic Tram, Calipso plus, NFFA a Enterprise Network bude fórum SYNERGI2018 (Synchrotron and Neutron Radiation Go Industrial) s podtitulem New analytical tools for engineering material science, které proběhne od 8. do 9. března 2018 v amsterodamském NEMO Science Museum.

Read more: SYNERGI2018 spojí vědce základního a aplikovaného částicového výzkumu

Seminář o kosmickém záření a ochraně posádek během vesmírných misí

 • Sunday, 26 November 2017 20:53
 • Last Updated ( Sunday, 26 November 2017 20:54 )
 • Written by Martin Čarek

Oddělení dozimetrie záření ÚJF AV ČR zve na seminář o kosmickém záření a ochraně posádek během vesmírných misí, který se bude konat v pondělí 18. prosince 2017 od 9.00 v konferenčním sále 206 Akademie věd ČR (Národní 3, Praha).

Read more: Seminář o kosmickém záření a ochraně posádek během vesmírných misí

Page 1 of 18