banner4.jpg
 

Novinky

Vernisáž výstavy o výzkumu hrobky a ostatků Tychona Brahe

 • Čtvrtek, 14 Únor 2013 17:37
 • Aktualizováno ( Úterý, 02 Duben 2013 11:38 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

V pondělí 11. února 2013 v podvečer proběhla vernisáž nově otevřené výstavy ve foyer budovy Akademie věd na Národní 3. Výstava prezentuje dosavadní hlavní výsledky studia hrobky a ostatků Tychona Brahe. Mezi nejdůležitější patří zjištění, že ostatky patří muži, který se dožil přibližně padesáti let. I další vlastnosti kosterních pozůstatků potvrzují identitu věhlasného dánského astronoma. Ukázalo se také, že Tycho Brahe nepodlehl akutní nebo chronické otravě rtutí. Byly tak vyvráceny spekulace, které se objevily v dřívější době.

 

Číst dále: Vernisáž výstavy o výzkumu hrobky a ostatků Tychona Brahe

Výstava o výzkumu ostatků Tychona Brahe

 • Středa, 06 Únor 2013 18:11
 • Aktualizováno ( Úterý, 02 Duben 2013 10:41 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., pořádá ve dnech 12. - 22. 2. 2013 výstavu „Výzkum hrobky a ostatků Tychona Brahe“ ve foyer budovy Akademie věd  České republiky, Národní 3, Praha 1.

Číst dále: Výstava o výzkumu ostatků Tychona Brahe

Na kopřivy nejen pro housata a králíky

 • Čtvrtek, 17 Leden 2013 10:56
 • Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 Leden 2013 10:59 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

V našem ústavu byla navržena nová metodika studia monitorování radioaktivního uhlíku 14C v životním prostředí v okolí jaderných elektráren. Pro Českou republiku jsou tyto studie velmi důležité, protože velmi intenzivně jadernou energetiku využívá.

Radioaktivní uhlík je součástí přirozeného prostředí, kde vzniká interakcí kosmického záření s jádry atomů v atmosféře. Zároveň je však jeho zdrojem i jaderný reaktor. Studium změn koncentrace tohoto radionuklidu v biotopech v sousedství jaderných elektráren se zatím provádělo pomocí sběru listí opadavých dřevin nebo částí některých zemědělských plodin. Nevýhodou je, že období, kdy se tvoří biomasa sbíraných vzorků, je v tomto případě velmi krátké. Pokrývá se tak jen velmi krátké období v dubnu a květnu.

Skupina na Oddělení dozimetrie záření, která se studiem transportu radionuklidu 14C v životním prostředí intenzivně zabývá, začala k jeho monitorování využívat kopřivy. Využití vzorků z kopřiv má několik výhod. Jejich vegetační období je dlouhé, trvá od dubna až do konce října. Kopřivy lze také nalézt všude a jsou velice snadno identifikovatelné. Srovnání využití opadavých stromů a kopřiv ukázalo, že v případě využití kopřiv dojde k výraznému zpřesnění monitorování. Zároveň však v mezích nejistot obě metody ukazují stejné výsledky.

Podrobnější populární povídání o studiu transportu radioaktivního uhlíku 14C i dalších radioizotopů, které provádí v okolí jaderných elektráren pracovníci našeho ústavu lze nalézt zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6656.

Jak vznikla asymetrie mezi hmotou a antihmotou v našem vesmíru?

 • Čtvrtek, 17 Leden 2013 10:51
 • Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 Leden 2013 10:52 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Jednou z největších záhad, která stojí před soudobou kosmologií a částicovou fyzikou je vysvětlení přebytku hmoty nad antihmotou v našem světě. Bez něho by nemohla vzniknout hmota, kterou okolo sebe vidíme – galaxie, hvězdy, planety a ani my. Náš mladý kolega Tomáš Brauner se spolupracovníky s Německa a Dánska ukázal, že by se tento jev dal vysvětlit i v rámci standardního modelu hmoty a interakcí, což je současná teorie, která extrémně přesně popisuje strukturu hmoty.

Jejich práce je velmi zajímavá zvláště v současné době, kdy výsledky experimentů na největším urychlovači LHC s velmi vysokou přesností potvrzují, i pro oblast na něm dosažitelných velmi vysokých energií, předpovědi zmíněného standardního modelu. Zatím se tak nepodařilo pozorovat náznaky nové fyziky za standardním modelem, která se zatím uvažovala jako možný zdroj přebytku hmoty nad antihmotou v našem vesmíru. Podrobnosti o práci Tomáše Braunera lze nalézt v populárním článku zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6618, podrobnosti o zajímavých výsledcích získaných na urychlovači LHC zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6563 a http://www.osel.cz/index.php?clanek=6336.

Tycho Brahe otráven rtutí nebyl

 • Pondělí, 19 Listopad 2012 00:34
 • Aktualizováno ( Pondělí, 19 Listopad 2012 00:35 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Podrobné studium ostatků významného astronoma Tychona Braha provedli v minulých dvou letech čeští a dánští vědci. Analýza jeho vousů a vzorků kostí jadernými analytickými metodami se uskutečnila v Ústavu jaderné fyziky AVČR. Skupina pod vedením Jana Kučery studovala obsah rtuti a dalších prvků pomocí neutronové aktivační analýzy. U vzorků vousu získala změny koncentrace rtuti po délce vlasu a tím i informaci, kdy se rtuť do těla dostala.  Neutronová aktivační analýza využívá měření záření gama vyzářeného při rozpadu radioaktivních jader vzniklých po ozáření vzorku neutrony v jaderném reaktoru. Energie záření gama umožňuje přesně identifikovat příslušný radioaktivní izotop a jádro, ze kterého reakcí s neutronem, vznikl. Druhý tým, který vousy Tychona Braha zkoumal, byl veden Vladimírem Havránkem a využil urychlovač Tandetron. Ten vytvořil velice tenký svazek protonů, které v materiálu vzorků ionizací vyrážely elektrony z vnitřních slupek elektronového obalu atomu. Při přeskoku elektronu z vyšší slupky na takto uvolněné místo se tak vyzářilo charakteristické rentgenové záření, které umožnilo identifikovat příslušné prvky. Velice tenký svazek protonů umožnil velice přesné skenování rozložení například právě rtuti ve vousu.

Základním výsledkem je, že koncentrace rtuti byly hluboko pod hladinou, která by indikovala otravu. Byla v rozmezí běžně se u lidí vyskytujícím. Další zajímavost přinesla analýza kostí u nosních dírek. Tam zůstaly zbytky materiálu přeneseného z umělé náhrady, kterou Tycho Brahe nosil od té doby, kdy v souboji přišel o špičku nosu. Ukázalo se, že byla vyrobena z mosazi.

Tiskovou zprávu o tomto výzkumu lze najít na stránkách AVČR:  http://www.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/121116-Tycho-Brahe-nebyl-otraven-rtuti.html, podrobný populární povídání i s rozsáhlou fotogalerií dokumentující průběh exhumace i výzkumů lze najít na serveru Osel:  http://www.osel.cz/index.php?clanek=6572 a vědeckou publikaci s popisem metodiky i výsledků je v časopise Archeometry: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4754.2012.00729.x/abstract.

Celý článek...

Strana 17 z 20