banner5.jpg
 

Novinky

25. ročník tradiční školy jaderné fyziky (Indian-Summer School of Physics)

 • Pondělí, 02 Září 2013 13:44
 • Aktualizováno ( Pátek, 13 Září 2013 18:06 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ve dnech 2. až 6. září proběhne 25. ročník fyzikální školy, kterou pořádá náš ústav, tentokrát spolu s MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha. Téma letošní „Indian-Summer School of Physics“ je horká a hustá QCD hmota („Understanding of hot and dence QCD matter"). Přednášky se uskuteční v budově MFF UK na Malostranském náměstí. I tentokrát jsou pozváni významní odborníci v daném oboru a přednášky budou opravdu zajímavé. Podrobnosti i program najdete na těchto stránkách: http://rafael.ujf.cas.cz/school/ . První den školy se uskuteční i významná společenská akce. Na školu přijede i náš vážený kolega Karel Šafařík, který je velmi významnou osobností projektu ALICE. Experiment ALICE zkoumá kvark-gluonové plazma ve srážkách jader na urychlovači LHC v laboratoři CERN. Karel Šafařík má zároveň významné životní jubileum a při té příležitosti mu bude Cena České fyzikální společnosti.

Regionální porada experimentu STAR

 • Pondělí, 10 Červen 2013 18:45
 • Aktualizováno ( Pondělí, 10 Červen 2013 18:46 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Čtvrtek 13. 6 až sobota 15.6.2013 v Praze.

V polovině června se v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (v Břehové ulici č. 7 posluchárna B114) uskuteční regionální porada experimentu STAR. Pomocí stejnojmeného detektoru (Solenoidal Tracket AT RHIC) studuje zhruba 600 vědců  z 12 zemí světa vlastnosti nové fáze jaderné hmoty - silně interagujícího plazmatu kvarků a gluonů (sQGP) - vznikající ve srážkách ultrarelativistických jader na urychlovači RHIC v BNL v USA.  Zasedání se kromě studentů a vědců ze spolupořádajících  institucí (FJFI ČVUT, ÚJF AVČR, v.v.i. a Varšavské technické university) zúčastní i vědci ze dvou amerických národních laboratoří (BNL, LBNL), ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, Rusko a několika dalších amerických a evropských institucí. Podrobnější informace o setkání naleznete zde. Pro širší vědeckou veřejnost jsou určeny dvě přednášky, které budou předneseny ve čtvrtek 13. 6. 2013 dopoledne.  Jedna z nich bude věnována vlastnostem fázového přechodu sQGP na hadrony.  Druhá se zabývá fyzikálním programem experimentu STAR na připravovaném urychlovacím systému EIC.

Nejnovější program je zde.

XXVI. zasedání spolupráce HADES

 • Čtvrtek, 23 Květen 2013 11:19
 • Aktualizováno ( Čtvrtek, 23 Květen 2013 11:20 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Pondělí 27. 5 až pátek 31. 5. 2013 v Praze

Poslední týden v květnu se v prostorách Profesního domu (budova MFF UK - posluchárna S3) na Malostranském náměstí 25 v Praze uskuteční zasedání spolupráce HADES. Pomocí stejnojmenný spektrometru se studuje produkce párů elektronu a pozitronu v rozpadech vektorových mezonů uvnitř velmi horké a husté jaderné hmoty vznikající ve srážkách těžkých jader na urychlovač SIS v GSI Darmstadt. Podrobnější informace o setkání jsou zde. Pro širší vědeckou veřejnost je určeno hlavně sympozium, které proběhne ve čtvrtek 30. 5. 2013 a bude věnováno fyzikálnímu programu spektrometru HADES na připravovaném urychlovacím systému FAIR. Nejnovější program je zde.

Náš Van de Graaffův urychlovač vystaven v Národním technickém muzeu

 • Úterý, 02 Duben 2013 10:26
 • Aktualizováno ( Úterý, 02 Duben 2013 19:39 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

V úterý 26. března 2013 proběhla slavnostní vernisáž instalace Van de Graaffova urychlovače, který přes půl století sloužil našim kolegům. I přes některé problémy bylo jeho využití hlavně v oblasti materiálového výzkumu pomocí jaderných metod velmi intenzivní. Jedná se o jediné takové zařízení, které bylo vyrobeno v tehdejším Československu. Urychlovač byl postaven koncem padesátých let 20. století na základě plánů získaných ve Francii za velkého přispění nedávno zesnulého profesora Čestmíra Šimáněho (vzpomínka na něj je zde). Dodávka zařízení byla realizována převážně tehdejšími Škodovými závody v Plzni. Pracovní napětí, které se pomocí použitého Van de Graaffova generátoru dosahovalo, bylo až 3,5 milionů voltů.

 

Číst dále: Náš Van de Graaffův urychlovač vystaven v Národním technickém muzeu

Nahradí urychlovače při výrobě nejčastěji užívaného radiofarmaka reaktory?

 • Čtvrtek, 21 Únor 2013 16:36
 • Aktualizováno ( Pátek, 08 Březen 2013 16:20 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Jedním z nejčastěji využívaných diagnostických radiofarmak jsou ta s radioizotopem technecia 99m, který vzniká rozpadem radioizotopu molybdenu 99. Pro jeho produkci se v současné době využívají výzkumné jaderné reaktory. Těch ovšem ve světě ubývá a tak je výroba tohoto důležitého radiofarmaka ohrožena. Jednou z možností, jak reaktory nahradit, je přímá produkce technecia 99m na urychlovači. Pro tuto možnost je však třeba provést ještě řadu důležitých výzkumných prací a některé z nich se provádějí na našem cyklotronu. Podrobné informace o těchto studiích naleznete zde.

Celý článek...

Strana 15 z 19