banner6.jpg
 

Novinky

Konference NIDays 2013 v Praze

 • Pondělí, 21 Říjen 2013 21:59
 • Aktualizováno ( Pondělí, 21 Říjen 2013 22:03 )
 • Napsal uživatel Administrator

Společnost Naitonal Instruments pořádá dne 7. listopadu 2013 konferenci NIDays 2013. Jde o prezentace různých aplikací a systémů pro řízení a kontrolu experimentů. Na konferenci budou prezentovat své zkušenosti i pracovníci našeho ústavu. Náš ústav je také partnerem této konference. Konference proběhne v hotelu Don Giovani v Praze. Bližší informace a program lze nalézt na stránkách konference: http://czech.ni.com/nidays . Případně zde.

Fotky našeho tandetronu v soutěži GISHWHES

 • Pátek, 13 Září 2013 17:53
 • Aktualizováno ( Pátek, 13 Září 2013 17:58 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

V nedávné době se využila fotogeničnost našeho Tandetronu. Fotili u nás členové týmu, který se účastní mezinárodní soutěže GISHWHES, jejíž součástí je tvorba fotografií a videí na různá i poněkud ustřelená témata. Takže pro přihlášené týmy jsou vyhlášena témata, na která mají pořídit aranžované fotografie a videa. Na jejich pořízení mají jen velmi krátkou dobu. V letošním roce tak bylo vyhlášeno jako téma za hodně bodů i pořízení fotografie někoho v kostýmu komiksového superhrdiny u urychlovače LHC v laboratoři CERN. Toto se asi nakonec ukázalo být pro většinu účastníků z různých koutů světa neřešitelným problémem, takže se téma na poslední chvíli změnilo na pořízení fotografie v kostýmu superhrdiny u libovolného urychlovače. Ovšem čas pro pořízení a odeslání fotografie byl pouze pár dní. Proto nás jeden z českých studentských týmů poprosil o pomoc. Díky ochotě kolegů na Tandetronu se tak snímky podařilo pořídit a slečny Michaela M. a Zuzana S., které tyto fotky nafotily, je mohly do soutěže GISHWHES 2013 zaslat. Ještě je možné dodat, že soutěž GISHWHES pomáhá i v charitativní oblasti a na základě počtu zúčastněných je dokonce v Guinnessově knize rekordů.

Montáž ze tří fotek je zde:

The European Spallation Source ESS - An Opportunity for Czech Organisations and Companies

 • Pátek, 13 Září 2013 17:36
 • Aktualizováno ( Pátek, 13 Září 2013 17:38 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Workshop The European Spallation Source ESS - An Opportunity for Czech Organisations and Companies” se koná dne 18. září ve Vile Lanna v Praze (www.vila-lanna.cz). Projekt výstavby evropského spalačního zdroje neutronů ESS ve švédském Lundu s plánovaným rozpočtem 1.8 miliardy EUR dnes představuje bezesporu největší budovanou výzkumnou infrastrukturu v Evropě. Tato infrastruktura nabídne velké možnosti budoucím uživatelům experimentálních neutronových metod z vědecké a výzkumné sféry, ale i průmyslovým subjektům zaměřeným na vývoj a inovace. Budování této infrastruktury navíc představuje  mimořádnou příležitost uplatnění pro české firmy, zejména v oblastech strojírenství, přístrojové, laboratorní, měřící a výpočetní techniky. Touto příležitostí je nejenom zapojení do výstavby českého experimentálního zařízení, které plánujeme u budoucího zdroje neutronů instalovat, ale i zapojení do všech výběrových řízení při budování celé infrastruktury.

Cílem workshopu je poskytnout zájemcům z vědecké i komerční sféry informace o aktuálním stavu výstavby ESS, o projektu českého experimentálního zařízení a o připravovaných  výběrových řízeních ESS.

Program ke stažení

25. ročník tradiční školy jaderné fyziky (Indian-Summer School of Physics)

 • Pondělí, 02 Září 2013 13:44
 • Aktualizováno ( Pátek, 13 Září 2013 18:06 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ve dnech 2. až 6. září proběhne 25. ročník fyzikální školy, kterou pořádá náš ústav, tentokrát spolu s MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha. Téma letošní „Indian-Summer School of Physics“ je horká a hustá QCD hmota („Understanding of hot and dence QCD matter"). Přednášky se uskuteční v budově MFF UK na Malostranském náměstí. I tentokrát jsou pozváni významní odborníci v daném oboru a přednášky budou opravdu zajímavé. Podrobnosti i program najdete na těchto stránkách: http://rafael.ujf.cas.cz/school/ . První den školy se uskuteční i významná společenská akce. Na školu přijede i náš vážený kolega Karel Šafařík, který je velmi významnou osobností projektu ALICE. Experiment ALICE zkoumá kvark-gluonové plazma ve srážkách jader na urychlovači LHC v laboratoři CERN. Karel Šafařík má zároveň významné životní jubileum a při té příležitosti mu bude Cena České fyzikální společnosti.

Regionální porada experimentu STAR

 • Pondělí, 10 Červen 2013 18:45
 • Aktualizováno ( Pondělí, 10 Červen 2013 18:46 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Čtvrtek 13. 6 až sobota 15.6.2013 v Praze.

V polovině června se v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (v Břehové ulici č. 7 posluchárna B114) uskuteční regionální porada experimentu STAR. Pomocí stejnojmeného detektoru (Solenoidal Tracket AT RHIC) studuje zhruba 600 vědců  z 12 zemí světa vlastnosti nové fáze jaderné hmoty - silně interagujícího plazmatu kvarků a gluonů (sQGP) - vznikající ve srážkách ultrarelativistických jader na urychlovači RHIC v BNL v USA.  Zasedání se kromě studentů a vědců ze spolupořádajících  institucí (FJFI ČVUT, ÚJF AVČR, v.v.i. a Varšavské technické university) zúčastní i vědci ze dvou amerických národních laboratoří (BNL, LBNL), ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, Rusko a několika dalších amerických a evropských institucí. Podrobnější informace o setkání naleznete zde. Pro širší vědeckou veřejnost jsou určeny dvě přednášky, které budou předneseny ve čtvrtek 13. 6. 2013 dopoledne.  Jedna z nich bude věnována vlastnostem fázového přechodu sQGP na hadrony.  Druhá se zabývá fyzikálním programem experimentu STAR na připravovaném urychlovacím systému EIC.

Nejnovější program je zde.

Celý článek...

Strana 14 z 18