banner1.jpg
 

Novinky

Slavnostní přestřižení pásky u nového cyklotronu

 • Neděle, 17 Květen 2015 21:30
 • Aktualizováno ( Neděle, 17 Květen 2015 21:39 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Jedním z významných faktorů kvality vědecké práce v našem ústavu jsou i domácí velké infrastruktury, které tvoří i zázemí pro práci skupin, které pracují na velkých zařízeních v zahraničí. Pomocí nich se například testuje radiační odolnost komponent pro experimenty v laboratoři CERN. Jedním z nejdůležitějších experimentálních zařízení v jaderné a částicové fyzice je urychlovač. Velkým příslibem do budoucna je, že se v době, kdy ústav slaví 60. výročí svého založení, podařilo získat nový cyklotron. Zařízení TR24 kanadské firmy  Advanced Cyclotron Systems Inc. doplní tři urychlovače, které nyní provozujeme. Těmi jsou izochronní cyklotron U-120M, Tandetron a mikrotron, který se nachází na odloučeném pracovišti pod Žižkovem. Pro umístění nového cyklotronu se přestavěla budova, ve které byl umístěn starý Van de Graff. Ten dosloužil v roce 2013 a byl přemístěn do Národního technického muzea, kde se na něj můžete přijít podívat.

Nový urychlovač převezme část výzkumu v oblasti radiofarmak od našeho „starého“ cyklotronu a výrazně rozšíří náš potenciál v této oblasti. v budoucnu zde bude pracovat i intenzivní neutronový zdroj umožňující určování energie neutronu z doby letu. Původní urychlovač tak bude mít více prostoru pro jiné činnosti, třeba studium astrofyzikálních reakcí pomocí svazku helia 3.

Cyklotron je umístěn v suterénu nové budovy a od laboratoří a kanceláří nad ním jej dělí dvoumetrová vrstva speciálního velmi hutného betonu (popis jeho dopravy a umístění do suterénu i s odkazem na fotografie je zde). Samotná nová budova je zhotovena ve velmi moderním stylu s využitím velmi úsporných a ekologických technologií. Veškerý výkon spotřebovaný cyklotronem a končící jako teplo se bude využívat k ohřevu vody a klimatizaci budovy. K tomu slouží technologie s tepelnými čerpadly umístěná v nejhořejší části budovy, z jejíž střechy je opravdu pěkný výhled po okolí.

Na slavnostní přestřižení pásky jsme pozvali představitelé AV ČR a MŠMT. Tyto organizace nám významně na nový cyklotron přispěly. A také naše přátelé z vysokých škol. Předpokládáme, že právě jejich studenti budou na urychlovači vypracovávat své bakalářské, diplomové a PhD práce a v budoucnu to budou oni, kdo budou cyklotron využívat ke své vědecké práci. Dalšími významnými hosty byli členové Rady a Dozorčí rady našeho ústavu a zejména pak představitelé dodavatelských firem. Těm bychom chtěli i tady moc poděkovat za velice dobrou spolupráci a nádherné dílo.

 


Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš přestříhává společně s našim ředitelem Petrem Lukášem pásku u našeho nového cyklotronu.

 

Po přestřižení pásky následovala podrobná prohlídka cyklotronu, nových laboratoří a speciálních technologií v nejvyšším patře, kterou doprovodili zasvěceným výkladem naši pracovníci, kteří je budou využívat, a také pracovníci dodavatelských firem.

Zaměstnancům se chystáme představit nový cyklotron a jeho budovu poprvé během úterý 23. června, kdy bude jako každoročně jaderný parník. Ten je letos organizován jako jedna z akcí k šedesátému výročí jaderných oborů v České republice, tedy k výročí vzniku našeho ústavu a FJFI ČVUT. Přesná forma bude trochu záviset na tom, jak se podaří skloubit proces uvádění budovy a urychlovače do chodu, právě v té době jej čeká pravděpodobně i proces kontroly a schvalování ze SÚJB. Pro širší veřejnost by pak měl být poprvé přístupný během dne otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky na začátku listopadu.

 

Vladimír Wagner

 


Tak tady je a vedoucí Oddělení urychlovačů Jan Štursa popisuje našim vzácným hostům jeho parametry.

Film o zkoumání ostatků Tychona Brahe

 • Neděle, 17 Květen 2015 21:22
 • Aktualizováno ( Neděle, 17 Květen 2015 21:22 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ve čtvrtek 30.4. 2015 vysílala ČT2 dánský film o otevření hrobky a výzkumu ostatků Tychona Brahe, na němž se naši pracovníci intenzivně podíleli. Film můžete shlédnout z archívu na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10569567760-tycho-brahe/. Trvá 1 hodinu a je koncipován pro širokou veřejnost. Podrobnosti o výzkumu lze nalézt také třeba zde: http://www.osel.cz/6572-tycho-brahe-rtuti-otraven-nebyl.html .

Zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače

 • Středa, 08 Duben 2015 14:02
 • Aktualizováno ( Středa, 08 Duben 2015 14:04 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Pátek 27.3 až sobota 28.3.2015 v Praze.

Koncem března se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univezity Karlovy na Malostranském náměstí uskutečnilo zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (ECFA), kterému čeští odborníci podali zprávu o aktuálním stavu částicové a jaderné fyziky v ČR. Otevřené části zasedání se zúčastnili i  studenti a doktorandi z ÚJF AVČR.

Číst dále: Zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače

Regionální setkání fyziků spolupracujících na experimentu STAR

 • Pondělí, 26 Leden 2015 00:24
 • Aktualizováno ( Středa, 25 Březen 2015 11:44 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ve dnech 9. až 11. února 2015 se v Praze uskuteční setkání fyziků, kteří se účastní experimentu STAR. Ten studuje srážky ultrarelativistických těžkých jader urychlených na urychlovači RHIC v Brookhavenu. Meeting bude zaměřený hlavně na studium produkce těžkých kvarků, výtrysků a částicových korelací.  Mezi hlavní organizátory patří náš ústav a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Probíhat bude v budově FJFI ČVUT v Trojanové ulici 13.

 

Bližší informace a program lze nalézt na stránkách setkání http://physics.fjfi.cvut.cz/star2015/index.php?clanek=main .

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří v areálu ústavů v Řeži v roce 2014

 • Sobota, 15 Listopad 2014 20:36
 • Aktualizováno ( Úterý, 18 Listopad 2014 14:50 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

V současnosti velmi úspěšně probíhá Týden vědy a techniky, který každoročně realizuje Akademie věd České republiky. Jeho letošním motem je výzva „Dotkni se vědy“. Náš ústav se akce účastní přednáškami, které mají naši pracovníci. Nahrávky většiny přednášek se postupně umisťují na stránce týdne vědy (konkrétně Ondřeje Ploce, Jana Borovičky, Vladimíra Wagnera, Ondřeje Lebedy a Anny Michaelidesové).

Číst dále: Den otevřených dveří v areálu ústavů v Řeži v roce 2014

Celý článek...

Strana 10 z 18